0481 376 529 hvob@outlook.com

3 juli 2023

Om de woningbouwambities van minister Hugo de Jonge te halen is een forse ingreep nodig. De Woonbond lanceert daarom een actieplan dat leidt tot daadwerkelijk betaalbare huur- en koopwoningen.

‘Niets doen is geen optie. Ongewone maatregelen zijn inmiddels nodig om iets heel normaals als een dak boven je hoofd te regelen’, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. © Getty

In dit actieplan stelt de Woonbond vergaande maatregelen voor die effect hebben op grondspeculanten, die de positie van woningcorporaties vergroten en die 10 miljard extra publieke investeringen in nieuwbouw betekenen.

Afspraken onder druk

Vorig jaar sprak de minister met de Woonbond, Aedes en VNG in de Nationale prestatieafspraken af om 250.000 sociale huurwoningen te bouwen. Deze afspraak staat onder druk door de gestegen rente, hogere bouwkosten, vergunningen die niet verstrekt kunnen worden door de stikstofproblematiek en grondeigenaren die wachten op hogere rendementen.

Aanvullend ingrijpen nodig

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Zonder aanvullend ingrijpen lijkt de bouwafspraak onrealistisch en blijft voor veel Nederlanders het vinden van een betaalbare woning een volstrekte utopie. We moeten de markt aan banden leggen, flink investeren in écht betaalbare woningen en de wachtlijsten terugdringen’

Ambitieuze maatregelen om ambities te halen

Daarom stelt de Woonbond een pakket ambitieuze maatregelen voor, die noodzakelijk zijn om de ambities wél te halen. Waaronder:

  • Een bouwplicht voor ontwikkelaars aan wie een omgevingsvergunning is verstrekt, maar toch wachten met bouwen;
  • Versimpeling van mogelijkheden voor gemeenten om grond te onteigenen en een planbatenheffing om waardestijgingen af te romen;
  • Mogelijkheden voor woningcorporaties vergroten door: vrijstelling van winstbelasting en een stelsel van geborgde leningen ten behoeve van middenhuur;
  • In totaal 10 miljard euro aan overheidssubsidies om gedurende vijf jaar lang te investeren in nieuwbouwprojecten, met als voorwaarde dat het betaalbare woningen oplevert;
  • Verhoging van het aandeel sociale huurwoningen (350.000) op het totaal aantal nieuwbouwwoningen (900.000), wat neerkomt om 40%;

Tweede Kamer aan zet

Woensdag 5 juli debatteert de Tweede Kamer over de woningbouwopgave. Dan moet blijken welke ingrepen de voorkeur krijgen om mensen zicht te geven op een betaalbaar huis.

“Niets doen is geen optie. Het is tijd voor actie. Het recht op wonen wordt al te lange tijd geschonden. Ongewone maatregelen zijn inmiddels nodig om iets heel normaals als een dak boven je hoofd te regelen,’ aldus Winkels.