0481 376 529 hvob@outlook.com

Persbericht

15 februari 2022

Huurdersorganisatie doet oproep tot huurbevriezing

De Woonbond ziet het doorzetten van de huurverhoging 2022 als een gemiste kans om iets te doen voor huurders met een smalle beurs die steeds meer van hun inkomen op zien gaan aan vaste lasten. Minister de Jonge maakte vandaag bekend dat de maximale huurverhoging voor de sociale huursector in 2022 op 2,3% ligt. Daarnaast is er een hogere huurverhoging mogelijk voor middeninkomens en huurders met een relatief lage huur. De bond roept de minister in een brief op de huren alsnog te bevriezen.

Zeker nu de verhuurderheffing verdwijnt ligt het voor de hand de betaalbaarheid van huurwoningen voor huurders te verbeteren. Onder druk van de heffing zijn de huren in de sociale sector hard gestegen. Om de heffing te betalen mochten verhuurders namelijk hogere huurverhogingen doorvoeren en werd het inflatievolgende huurbeleid losgelaten.

Gezien de stijgende energieprijzen, waar met name lage inkomens in slechte huurwoningen door worden geraakt, was op zijn minst een huurbevriezing van woningen met onzuinige labels volgens de bond op zijn plaats geweest. Dat schrijft de huurdersorganisatie aan de minister en de Tweede Kamer. Komende woensdag gaat de Kamer met minister De Jonge in debat over de huurverhoging. Voor veel huishoudens stapelen de stijgende huur, energielasten en duurdere boodschappen. 

De Woonbond overlegt nog met corporatiekoepel Aedes over de huurverhogingen voor de komende jaren. Het is noodzakelijk om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. Te veel huurders komen niet of nauwelijks rond. Nu de verhuurderheffing is afgeschaft moeten huurders dat ook gaan merken in hun portemonnee. In dat kader is het goed dat minister De Jonge aangeeft dat er de komende jaren meer moet gebeuren om huren voor iedereen betaalbaar te maken. Betaalbaarheid is te lang een blinde vlek geweest in het Haagse huurbeleid.
Het is voor de Woonbond daarbij van belang dat er gekeken wordt naar betaalbaar wonen voor lage én middeninkomens.

In de vandaag aan de Kamer verstuurde brief herhaalt De Jonge het voornemen uit het regeerakkoord om middeninkomens in de sociale sector huurstijgingen tot de ‘marktconforme’ huur te willen geven. Dat betekent potentieel torenhoge huurprijzen voor sociale huurwoningen die voor veel huishoudens niet zijn op te brengen.