0481 376 529 hvob@outlook.com

Je titel komt hier

,,,

3 oktober 2019

Ruim 180 woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurderheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor “de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting.” Meer dan de helft van de woningcorporaties doet mee aan de actie.

Voor veel huurders en woningzoekenden zit een betaalbare huurwoning er niet meer in.

De Woonbond ondersteunt het bezwaar van harte. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: “Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.”

Boete op sociale huur

Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft. Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen. Volgens de corporaties is de verhuurderheffing in strijd met de woningwet. Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen.” Ze vinden het in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen.

Tijdelijke crisismaatregel

Volgens Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurderheffing. “Het was ook een crisismaatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historisch laag, is de grond onder de verhuurderheffing weggevallen.” 

Wooncrisis en #ikwileenhuis

Onlangs begonnen woningcorporaties en de Woonbond samen de actie #ikwileenhuis, waarmee ze de verhalen van mensen in de wooncrisis willen laten zien. Mensen deelden hun verhaal op www.wooncrisis.nl (externe link), via Meldpunt Huuralarm of op sociale media met #ikwileenhuis en #wooncrisis.