0481 376 529 hvob@outlook.com

Gebiedsontwikkelaar Ten Brinke wil in het centrum van Elst, aan de oostzijde van de Rijksweg-Zuid, woningen bouwen. Volgens Hinke Bessem, vastgoedontwikkelaar bij Ten Brinke, zijn de plannen nog in een oriënterende fase. ,,We willen daarbij nadrukkelijk samen met de buurt optrekken.”

Het gaat om een open gebied tegen het centrum van Elst aan, dat wordt omsloten door de Rijksweg-Zuid, de Marga Klompélaan en de Stationsstraat. Het woonproject draagt de naam ’t Kruis. Concrete plannen zijn er op dit moment nog niet. Daarvoor is het nog te vroeg, benadrukt Bessem.

Behoud van dorps karakter

,,Inmiddels hebben we meerdere bijeenkomsten georganiseerd met buurtbewoners. We begrijpen dat het bebouwen van dit gebied gevoelig kan liggen, dus we proberen zo goed mogelijk de wensen en zorgen van omwonenden in kaart te brengen”, aldus Bessem.

Afgelopen maand zijn bij een inloopavond als verkenning drie mogelijk denkrichtingen voor de invulling van het gebied gepresenteerd. Naar verwachting volgt komend najaar een volgende bijeenkomst.

Pas in een later stadium wordt de gemeente Overbetuwe betrokken, vervolgt Bessem. ,,Het is dus absoluut niet zo dat we op korte termijn gaan bouwen.”

Nieuwbouwproject de Pas-Noord

Ten Brinke is geen onbekende in Elst. De ontwikkelaar uit Doetinchem is ook eindverantwoordelijk voor de nieuwbouwwijk in de Pas-Noord, aan de zuidflank van Elst.  Daar komen naar schatting 130 koop- en huurwoningen. Van die woningen valt minimaal de helft in het betaalbare segment, waaronder betaalbare koop en sociale huur. Als alles volgens planning verloopt, begint de start van de bouw daar begin 2025.

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder toonde zich onlangs al opgetogen over de plannen voor de Pas-Noord. ,,De vraag naar betaalbare woningen en sociale huur is enorm groot. Daarom ben ik ontzettend blij dat we in een mooi stuk van Elst weer zoveel woningen erbij kunnen bouwen.”