0481 376 529 hvob@outlook.com

Overbetuwe gaat in overleg met energiebedrijf Liander en wooncorporaties op zoek naar bouwlocaties in de gemeente voor flexwoningen. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder op vragen van de lokale CDA-fractie.

Overbetuwe was van plan 130 flexwoningen te bouwen op de Vinkenhof, aan de westrand van Elst naast het nieuwe schoolgebouw van het OBC. Die plannen gingen de prullenbak in na verzet van omwonenden maar vooral door de weigering van Liander om de nieuwe woonwijk op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Flexwoningen hebben dezelfde kwaliteit als gewone woningen. Het grote verschil is dat ze vallen onder de Crisis- en Herstelwet. Om die reden hoeft er geen uitgebreide bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen en mogen in principe tien jaar blijven staan.

Henk Mulder van het CDA wilde na de weigering van Liander van Horsthuis-Tangelder weten wat hij doet om de woningbouwplannen in leven te houden. Zo wilde Mulder weten welke stappen er na het afblazen van de Vinkenhof zijn gezet, of er al gesprekken met Liander en andere belangrijke partijen worden gevoerd en welke locaties er in beeld zijn om toch op korte termijn te gaan bouwen.

In gesprek met Liander

Horsthuis-Tangelder liet weten dat er afspraken zijn gemaakt met Liander over het in kaart brengen van locaties in Overbetuwe waar nieuwbouwwoningen wel kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Ook worden er gesprekken gevoerd met woningcorporatie Vivare en Woningcorporatie Veluwonen. Die laatste heeft al ervaring met het zogeheten off-grid bouwen. Dat wil zeggen dat woonwijkjes een eigen energieopslag hebben en om die reden niet of slechts gedeeltelijk op het elektriciteitsnet hoeven te worden aangesloten.

Overbetuwe heeft eerder al vijftien locaties laten onderzoeken op geschiktheid, maar bij die keuze speelde de stroomproblematiek nog geen rol. Horsthuis-Tangelder kon om die reden nog niet aangeven welke van die locaties geschikt zijn voor de bouw van flexwoningen. ,,We gaan daar dus met Liander over in gesprek, maar die inhoudelijke gesprekken moeten nog worden gevoerd.”

Meer kleinere plannen

Mulder wees nadrukkelijk op de mogelijkheid om met kleinere plannen te werken. ,,Op die manier zou je vijf keer dertig woningen kunnen bouwen, dan hebben we het dus over 150 woningen in totaal, iets meer dat de 130 die aan de Vinkenhof waren voorzien. Bijkomend voordeel is dan ook de spreiding over de dorpen”, aldus Mulder.

Mulder liet ook doorschemeren, net als GroenLinks al eerder deed, dat er te praten valt over extra kosten voor het realiseren van flexwoningen. Een gat waar Horsthuis-Tangelder, bij het beantwoorden van de vragen in de gemeenteraad eerder deze week, meteen in sprong. ,,Dat de plannen niet per se kostendekkend hoeven te zijn, heb ik goed gehoord. Maar dat zullen we zodra er concrete plannen zijn per geval aan de gemeenteraad voorleggen.”