0481 376 529 hvob@outlook.com

Overbetuwe wil de komende jaren meer en sneller woningen bouwen. Vooral voor Elst, Zetten-Andelst en Heteren is een groeispurt voorzien. 

Dat is nodig omdat in de regio Arnhem-Nijmegen is afgesproken dat er flink extra gebouwd moet worden. Lingewaard en Overbetuwe moeten daar met drieduizend extra huizen ook aan bijdragen. Voor die woningen ziet de Overbetuwse wethouder Wijnte Hol ruimte in Elst, Heteren en het stationsgebied Zetten-Andelst. 

Overbetuwe had al de taak om tussen 2018 en 2025 tweeduizend huizen te bouwen. Daarvan zijn er sinds 2018 1400 gebouwd of in concrete bouwplannen opgenomen. Overbetuwe wil de bouw van die ontbrekende zeshonderd woningen versnellen.  

Niet bouwen in Lingezegen

,,Bij die laatste groep gaat het om een bouwverplichting in regionaal verband en relatief grotere projecten”, zegt Hol. ,,Duidelijk is dat we die niet in Park Lingezegen willen bouwen. Wel zien we ruimte in het stationsgebied van Zetten-Andelst, de zuidelijke rand van Heteren tussen de Boterhoeksestraat en de sportvelden en de zuidwestelijke rand van Elst.”

Ook willen we, door het eigen grondbezit, bij deze projecten meer de regie in eigen hand houden

Hol geeft aan dat er bij deze projecten goed is gekeken in hoeverre de bouw bij de voorzieningen in de omgeving past. ,,Denk aan goede aansluiting op het openbaar vervoer en de waarde van nieuwbouw voor middenstand en voorzieningen in een dorp. Ook willen we, door het eigen grondbezit, bij deze projecten meer de regie in eigen hand houden. Wel in samenwerking met projectontwikkelaars, maar door zelf de regie te voeren, weten we zeker dat er bijvoorbeeld ook een school komt als we dat nodig vinden.”

Bouwtempo versnellen

,,We zijn al goed op schema. Vooral de laatste twee jaar zijn er flinke stappen gezet en schetsplannen in concrete bouwplannen omgezet. Denk aan de nieuwbouw van De Pas. We willen het proces versnellen door meer plannen te behandelen, maar ook met een mix van andere maatregelen. Denk aan de woonverplichting voor de goedkopere koopwoningen, maar ook door bijvoorbeeld kritisch naar andere zaken zoals de parkeernorm te kijken.”

Parkeernorm op de schop

De parkeernorm ligt nu op 2,2 parkeerplaats per woning. Hol: ,,Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat we in Elst wonen boven winkels niet kunnen realiseren, omdat de parkeerruimte ontbreekt. We overwegen die op nul te zetten op plekken waar dat kan. In woonkernen die goed openbaar vervoer kennen of een station hebben, moet dat mogelijk zijn. Maar in andere kernen weer niet. Flexibeler met die norm omgaan, is een van de dingen die kunnen helpen om ook in bestaande bouw meer woonfuncties te realiseren.”

De plannen staan in de nieuwe woonagenda 2025, die in februari aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  Dan moet ook duidelijk worden of Overbetuwe nieuwbouwwoningen voor kopers uit eigen dorp of gemeente wil reserveren. 

Bron: De Gelderlander, 17-12-2021