0481 376 529 hvob@outlook.com

Voor veel huurders gaat vandaag de huurverhoging in. Nadat minister Ollongren drie keer een oproep tot huurbevriezing van de Eerste kamer negeerde.  Dat heeft geleid tot een motie van afkeuring, waarna Ollongren beloofde in de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd beter te kijken naar hoe ze huurders kan helpen. Vandaag doet een brede maatschappelijke alliantie een oproep aan de minister om met een noodpakket tegen de wooncrisis te komen.

De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

Teken de petitie

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het tekort aan geschikte betaalbare huurwoningen en de te hoge huurprijzen raken huurders en woningzoekenden, van jong tot oud. De economische klap door de coronacrisis vergroot de problemen voor deze mensen. Lees de voorspellingen maar na. Vandaar dat we met deze brede coalitie een oproep doen voor een noodpakket.’ Ook huurders en woningzoekenden kunnen zich uitspreken voor het noodpakket via een online petitie(externe link)

Tien miljard aan heffing

Dit jaar kwam de teller aan verhuurderheffing, de heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, op 10 miljard te staan. Winkels: ‘Dat is een enorme klap geweest voor de sociale huursector. Zonder die heffing had de huur een paar tientjes per maand lager gekund, of waren er bijvoorbeeld tienduizenden sociale huurwoningen extra gebouwd. We hebben een volgende crisis in het vooruitzicht, mensen gaan het moeilijker krijgen en de groep die een sociale huurwoning nodig heeft zal groeien. Het is het de hoogste tijd eindelijk te investeren in volkshuisvesting. Deze begroting is de laatste kans van dit kabinet om de wooncrisis aan te pakken.’