0481 376 529 hvob@outlook.com

Beste Leden en Huurders van Vivare Elst.
Wij willen U op de hoogte houden van onze activiteiten middels deze nieuwsbrief.

Wilt U reageren op een woning? Het is dan belangrijk dat uw inschrijfgegevens bij Entree
kloppen. Als gegevens niet kloppen, kan het zijn dat U de woning niet kunt gaan
huren. Dat zou jammer zijn. Voorkom dus teleurstelling.
Controleer daarom direct via Mijn Entree uw gegevens.

Klachten over het huren bij Vivare:
Als U klachten heeft over zaken als huurverhoging, onderhoud of een slechte afwikkeling
van Uw problemen met Vivare, bel dan naar 088-0541111 of stuur een mail naar Vivare (klant@vivare.nl) waarin u de klachten weergeeft. Vergeet niet een kopie hiervan aan de huurdersvereniging HvOB te sturen (mail: hvob@outlook.com).
Huurdersvereniging Over-Betuwe is dan van Uw actie op de hoogte en kan u eventueel bijstaan, als u er met Vivare niet uitkomt.
Wij besparen u meestal een hoop ongemak door onze bemiddeling en afwikkeling van de ontstane misverstanden met Vivare.

Bereikbaarheid Huurdersvereniging HvOB.
Iedere 3e donderdag van maand is er een spreekuur voor onze leden, waar u voor klachten en hulp terecht kunt. Dit spreekuur wordt gehouden van 19.00-20.00 uur op ons kantoor (Verdistraat 27a Elst)
Telefonisch : 0481-376529 (antwoordapparaat, duidelijk naam en telefoonnummer
inspreken)
E-mail : hvob@outlook.com
Bezoek ook eens onze website (www.huurderselstover-betuwe.nl), hier staat actueel- en woonbond nieuws.

Medehuurder of mantelzorger.
Bij het overlijden van de hoofdbewoner van de woning komt het steeds vaker voor dat er voor de achtergeblevenen niets is geregeld over de voortzetting van bewoning. Gevolg huuropzegging en beëindiging bewoning.
In veel gevallen kan dat voorkomen worden door medehuurder te worden. Op de website van Vivare www.vivare.nl vindt u de voorwaarden en de benodigde formulieren.
Regel dit vroegtijdig!!!!

De winter komt er weer aan.
Nu het steeds kouder wordt en de bomen hun bladeren laten vallen, wordt de CV-ketel weer aangezet en moeten we zorgen dat de leidingen worden ontlucht en eventueel het water bijgevuld. Maar voor gehandicapten en ouderen, die geen hulp hebben ontstaat dan vaak weer een probleem.
Wie doet dat voor hen? Indien u aangesloten bent bij het gemakspakket voldoet een telefoontje naar Vivare en het wordt geregeld. Het telefoonnummer is 088-0541111
Let wel: alle andere huurders moeten één en ander zelf regelen.

Stand van zaken broodnodige nieuwbouw in Elst.
Eindelijk, na vele jaren van niet bouwen van huurhuizen (sociale huur alsook midden huur) in de kern Elst liggen er nu concrete plannen voor een belangrijke hoeveelheid betaalbare huizen in de huursector. Ter herinnering: vanaf 2011 tot nu toe zijn er slechts 42 sociale huurwoningen toegevoegd. Een bedroevend aantal.
Situatie nu. De Pas zit in de uitvoeringsfase (ca. 140 huurwoningen), de Pas Noord en plan Lingezicht (beide met een aanzienlijk deel huurwoningen) zijn in de ontwikkelingsfase en zijn veelbelovend. Bovendien wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om betaalbare woningbouw binnen onze kern te realiseren.
Ook werd er aangekondigd dat het voornemen er was om op de Vinkenhof 130 flexwoningen (65 sociale huurwoningen gebouwd door Vivare en 65 midden huur woningen) te realiseren.
Uw huurdersvereniging was zeer verheugd. Eindelijk perspectief voor starters in onze kern. 50% van de nieuwbouw naar “eigen” inwoners. En de woningdruk wat van de ketel.
Eind augustus gooide de netbeheerder Liander echter roet in het eten. Het net zit te vol en er is geen ruimte voor nieuwbouw. Ook de gemeenteraad had weer eens bedenkingen. Terug bij af. Hiermee blijft de ook doorstroming van b.v. groot naar klein moeilijk te realiseren.
Plan Vinkenhof is van de baan en de andere plannen worden, zoals het er nu uitziet, aanzienlijk vertraagd.
Vivare bekijkt samen met de gemeente eventuele alternatieven om toch de broodnodige nieuwbouw te realiseren. Op moment van verspreiden van deze nieuwsbrief waren er helaas geen verdere concrete plannen bekend.
De actuele ontwikkelingen kunt u vinden op onze site www.huurderselstover-betuwe.nl

Leefbaarheidsaward “de Regelaar”
De Huurdersvereniging HvOB-Elst is op zoek naar kandidaten voor de Leefbaarheids Award 2023. De Leefbaarheids Award is een prijs voor degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in Elst en op deze wijze het wonen in deze plaats extra plezierig heeft gemaakt. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €1000,-.
Weet of kent u iemand of een organisatie die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? Dan vernemen wij dit graag! U kunt deze aanmelden bij de HvOB-Elst, vergezeld van een onderbouwend schrijven waarom deze persoon/organisatie de Award verdient. Een onafhankelijke deskundige jury zal zich buigen over de kandidatenlijst.
U kunt uw kandidaat schriftelijk aanmelden bij de HvOB, Verdistraat 27a, 6661 AN Elst, of via mail naar hvob@outlook.com.

Prestatieafspraken 2024
Een jaarlijks terugkomend item de prestatieafspraken.
Wat zijn prestatieafspraken?
Jaarlijks doen corporaties een voorstel (bod) aan de gemeente, waarin de plannen van de corporaties voor het komend jaar worden aangegeven. Vaste onderwerpen zijn woningvoorraad (nieuwbouw), betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid.
Voor de gemeente Overbetuwe betekent dat zowel Vivare alsook Woonstichting Valburg en Woningstichting Heteren plannen indienen en samen met de gemeente en de huurdersverenigingen van de genoemde corporaties gesprekken (onderhandelingen) aangaan om tot afspraken te komen. Ook uw huurdersvereniging neemt deel aan de onderhandelingen.
Op tal van zaken wordt resultaat geboekt, maar voor wat nieuwbouw in Elst betreft is het resultaat tot nu toe bedroevend.
Toch blijven we volhouden en ook voor 2024 zal de insteek van de HvOB bouwen, bouwen, bouwen zijn. We pleiten hierbij niet alleen voor meer sociale huur, maar om de kansen voor starters te vergroten ook voor midden-huur en goedkope koop.
Alleen met voldoende nieuwbouw kunnen we werk maken van de doorstroming van ouderen naar een kleinere, meer passende woning “Van groot naar beter”.
Ook starters krijgen met nieuwbouw meer kans (50% naar eigen inwoners).
Tijdens de Algemene ledenvergadering hebben de leden de HvOB mandaat verleend om de onderhandelingen in te gaan.

Nieuwe Manager Klantmaatwerk Vivare Elst.
Per 1 mei 2023 is door Vivare een nieuwe manager klantmaatwerk voor DWO (Duiven- Westervoort-Overbetuwe) benoemd.
Maaike Hulshoff neemt de taken van Igor Claassen over, die manager klantmaatwerk Arnhem is geworden.
Wij wensen Maaike succes in haar werkzaamheden en hopen op een prettige samenwerking

Bestuursleden gezocht
De HvOB zoekt nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden (3 vrouwen en 4 mannen). Op korte termijn zullen 2 mannelijke leden terugtreden en voor de continuïteit van onze huurdersvereniging zoeken we een nieuw bestuurslid. Het liefst mannelijk en max. ca. 60 jaar oud. Enige computervaardigheid (Word) en interesse in de sociale huur is een pre. Bent u woonachtig in een Vivare woning in Elst en geïnteresseerd? Mail dan uw interesse met een korte CV aan hvob@outlook.com

Enkele tips en wetenswaardigheden over en van Uw huurdersvereniging
* De HvOB kan als extra service voor onze leden gratis hulp aanbieden bij het verkrijgen van zorg en huurtoeslagen via onze belastingdeskundige.
* Het is belangrijk uw kinderen zodra ze 18 jaar zijn in te schrijven bij Enserve (Entree) als woningzoekende, zodat zij dan meer kans maken op een woning.
* Het lidmaatschap van de HvOB bedraagt slechts € 6 per jaar of te wel 50 cent per maand. Wordt U lid of geeft U een nieuw lid op, dan ontvangt U of beiden ook nog een leuke attentie. Doen!!! U kunt zich aanmelden via e-mail hvob@outlook.com of via onze website www.huurderselstover-betuwe.nl
* Ook als huurder van een geliberaliseerde woning (meer dan €808,06 aan huur) kunnen wij voor U evt. problemen met Vivare bespreken.
* U moet waterschade altijd eerst bij uw eigen verzekering melden.
* Bij verlies van uw huissleutel moet U dit zelf door een slotenmaker laten op lossen.

Verzoek aan onze leden:
Wij willen onze leden en/of de nabestaanden van onze leden vriendelijk doch dringend verzoeken om bij verhuizing of koop, overlijden of naamswijziging, dit aan ons te melden, zodat wij onze leden en adressen administratie kunnen bijwerken. Voor Uw bereidwilligheid onze hartelijke dank. (Mail: hvob@outlook.com)

Een sterke huurdersvereniging staat sterker met u als lid
De HvOB is een sterke en actieve huurdersvereniging voor alle huurders van Vivare in Elst.
HvOB behartigt de belangen van huurders als het gaat om:
– Goede en betaalbare woningen
– Probleemloos (groot) onderhoud
– Snelle en correcte afhandeling van klachten
– Heldere regels over huren, wonen, service en verhuizen
– Invloed op de samenstelling van de servicepakketten
– Meedoen en meedenken als het gaat over een prettige woonomgeving


“SAMEN STAAN WE STERKER”