0481 376 529 hvob@outlook.com

Beste Leden van de HvOB-Elst.

Cancelen Algemene Ledenvergaderingen d.d. 29 november en 06 december a.s.

Zoals U inmiddels wel vernomen zult hebben is (wegens Corona) de sluitingstijd van de horeca op 20.00 uur gezet.

Zalencentrum Onder de Toren valt hier helaas ook onder.

Omdat het te onzeker is of de lockdown werkelijk maar 3 weken duurt, heeft het bestuur van de HvOB besloten om beide vergaderingen te cancelen.

Wanneer er meer duidelijkheid is wanneer de lockdown met enige zekerheid opgeheven wordt zullen we zo spoedig als mogelijk 2 nieuwe datums inplannen. Uiteraard krijgt U hiervan dan weer bericht middels een uitnodiging.

Entree

Wilt U reageren op een woning? Het is dan belangrijk dat uw inschrijfgegevens bij Entree kloppen. Als gegevens niet kloppen, kan het zijn dat u de woning niet kunt gaan huren. Dat zou jammer zijn. Voorkom dus teleurstelling.

Controleer daarom direct via Mijn Entree uw gegevens.

Klachten over het huren bij Vivare:

Als u klachten heeft over zaken als huurverhoging, onderhoud of een slechte afwikkeling van uw problemen met Vivare, stuur dan een brief en/of mail naar Vivare waarin u de klachten weergeeft, Vergeet niet een kopie hiervan aan de huurdersvereniging HvOB te sturen (mail: hvob@outlook.com). Huurdersvereniging Over-Betuwe is dan van uw actie op de hoogte en kan u eventueel bijstaan, als u er met Vivare niet uitkomt. Wij besparen u meestal een hoop ongemak door onze bemiddeling en afwikkeling van de ontstane misverstanden met Vivare.

Spreekuur HvOB.

Iedere 3e donderdag van de maand. 19.00-20.00 uur. Verdistraat 27a Elst.

De winter komt er weer aan

Nu het steeds kouder wordt en de bomen hun bladeren laten vallen, wordt de CV ketel weer aangezet en moeten we zorgen dat de leidingen worden ontlucht en eventueel het water bijgevuld. Maar voor gehandicapten en ouderen, die geen hulp hebben ontstaat dan vaak weer een probleem.

Wie doet dat voor hen? Een telefoontje naar Vivare en het wordt geregeld. Het telefoonnummer is 088-0541111

Let wel: alle andere huurders moeten één en ander zelf regelen.

Woonbond wil huurbevriezing, géén huurverhoging

In een brief aan de Tweede Kamer over de woonbegroting pleit de Woonbond ervoor de huurprijzen in 2022 te bevriezen.

Demonstratie voor betaalbare huren en recht op betaalbaar wonen in Rotterdam.

8.000 mensen voerden actie voor beter woonbeleid. Het afschaffen van de verhuurderheffing was een van de eisen. Eerder kwamen er in Amsterdam al 15.000 mensen in actie.

De Woonbond stuurt geregeld brieven naar de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief van 9 november: de Tweede Kamer vergadert op 15 november over de woonbegroting van het kabinet. De brief over de woonbegroting volgt op een eerdere brief over de Miljoenennota.

Schaf de verhuurderheffing af

Het belangrijkste punt dat de Woonbond maakt in de brief: de verhuurderheffing (de belasting op sociaal verhuren) moet van tafel. In tijden van wooncrisis is het ondoelmatig en onethisch om geld uit de sociale huursector te onttrekken ten gunste van de schatkist. Het geld is hard nodig om huren weer betaalbaar te krijgen, meer betaalbare huurwoningen te bouwen en woningen te verbeteren.

Bevries de huren in 2022

De Woonbond bepleit ook voor 2022 huurbevriezing, in plaats van huurverhoging. De grote problemen met de (on)betaalbaarheid van huurwoningen, de hoge inflatie én de plotseling stijgende gasprijs geven daar voldoende aanleiding voor.

Maak tijdelijke wet voor huurverlaging permanent

In 2021 kwam er een wet die huurders met een laag inkomen en een hoge huur recht geeft op huurverlaging. De wet geldt alleen dit kalenderjaar. Huurders die volgend jaar een laag inkomen en een hoge huur hebben kunnen dus niets meer aan een veel te hoge huur laten doen. De Woonbond verzoekt de Kamer om het recht op huurverlaging permanent te regelen in een wet.

Bezoek ook eens onze website: www.huurderselstover-betuwe.nl