0481 376 529 hvob@outlook.com

Een meerderheid van de Nederlanders wil op het gebied van huren een radicaal andere koers dan de afgelopen jaren is gevoerd onder de kabinetten Rutte. Om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren is 63% procent voor het bevriezen van de huren in de sociale huursector. En 60% van de Nederlanders geeft aan het niet terecht te vinden dat verhuurders in de vrije sector zelf de hoogte van de huurprijs mag bepalen. Dat blijkt uit een gewogen analyse van het woonkieskieskompas.
 
Ook moeten er veel sociale huurwoningen bijgebouwd worden als het aan de kiezer ligt. 55% procent van de Nederlanders geeft aan dat sociale huur prioriteit moet krijgen bij nieuwbouw. 59% geeft aan dat middeninkomens ook terecht zouden moeten kunnen in een sociale huurwoning.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat de kiezer radicaal ander beleid wil onderstreept dat wonen een van de belangrijkste thema’s is deze verkiezingen. Dat moet een komend kabinet ter harte nemen. De roep om een grotere sociale huursector, om betaalbare woonlasten is luid. Het is tijd om de wooncrisis fundamenteel aan te pakken.’
 
Het WoonKieskompas is inmiddels al ruim 70.000 keer bezocht. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Nederland, heeft Kieskompas een weging op de resultaten uitgevoerd. Ruim 3.500 Nederlanders deelden, na het zien van hun positie in het politieke landschap, alle benodigde achtergrondgegevens voor de weging. 
 
De resultaten van het WoonKieskompas zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, provincie en stemgedrag om de data ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor Nederland. Kiezers die hun opvattingen over wonen langs die van de verschillende partijen willen leggen kunnen dat doen op www.woonkieskompas.nl. Het woonkieskompas is ontstaan uit een samenwerking tussen Vereniging Eigen Huis, De Woonbond en Aedes en het Kieskompas.