0481 376 529 hvob@outlook.com

Huurdersvereniging is op zoek naar kandidaten!!

 

Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB) die de belangen van de huurders van Woningcorporatie Vivare in Elst behartigt, reikt op 12 januari 2019 voor de twaalfde maal de leefbaarheidsaward “De Regelaar” uit aan degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in Elst,  en op deze wijze het wonen in deze plaats extra plezierig heeft gemaakt.

De huurdersvereniging nodigt de inwoners van Elst uit om verenigingen of mensen in persoon die in aanmerking kunnen komen voor deze Award voor te dragen.

De winnaar ontvangt een cheque van één duizend Euro (€ 1.000,-) te besteden aan een bestaand of nieuw project. Daarnaast krijgt de daarvoor in aanmerking komende persoon “De Regelaar” zoals de Award heet, in beeldvorm uitgereikt. Ook is er voor de in aanmerking komende persoon hem/haar een vrij te besteden bedrag  van vijftig Euro (€ 50,)- beschikbaar.

De niet als eerste genomineerde , ontvangen  een aanmoedigingsbedrag van één honderd Euro (€ 100,-), inclusief  een fraaie oorkonde.

Een onafhankelijke deskundige- jury bestaande uit 4 personen beoordeelt de inzendingen. 

Deze jaarlijkse uitreiking zal volgend jaar op 12 januari 2019 tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de huurdersvereniging plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat bij een inzending een heldere omschrijving dient te worden verstrekt waarom men van mening is, dat deze persoon met zijn evt. organisatie de Award verdient. Voorbeelden om te kunnen worden voorgedragen zijn: het op vrijwillige basis organiseren en bevorderen van projecten voor het algemeen belang kortom alles moet te maken hebben met de leefbaarheidsbevordering. 

Eventueel te nomineren kandidaten kunnen tot 08 december 2018 worden voorgedragen bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst of per e-mail: hvob@outlook.com