0481 376 529 hvob@outlook.com

Gezien de gemiddelde leeftijd en samenstelling (uitsluitend mannen) van het huidige bestuur zoeken wij nieuwe bestuursleden.

Onze voorkeur gaat, gezien het bovenstaande, uit naar 2 vrouwen van maximaal 60 jaar (is geen harde voorkeur).

Vereiste: Woonachtig in Elst en in een Vivare woning.

             Enige vaardigheid op een PC (omgaan met Word en Social Media).

             Interesse in de sociale huursector.

Mocht U geïnteresseerd zijn dan graag een korte CV aan hvob@outlook.com

 

Note: Er is een vergoedingensysteem voor bestuursleden op basis van de fiscale mogelijkheden v.w.b. vrijwilligerswerk.