0481 376 529 hvob@outlook.com

De Vinkenhof in Elst is in beeld als locatie voor het bouwen van 130 flexwoningen. Wat is Overbetuwe van plan en wat moet er allemaal nog gebeuren voor het zover is?

Overbetuwe wil de acute woningnood aanpakken door snel 130 woningen te bouwen op de Vinkenhof. Flexwoningen, waarvan 65 in de sociale huursector en 65 woningen in de middenhuur. In principe blijven die woningen 15 jaar staan. Vijf vragen over de plannen aan de Vinkenhof.

Wat zijn flexwoningen eigenlijk en waarom wordt daar voor gekozen?
Flexwoning is een woord met meerdere ladingen. Toen de term zijn intrede deed, ging het om tien jaar. Inmiddels mogen als flexwoning gebouwde panden vijftien jaar blijven staan. Die term is relevant omdat er voor flexwoningen geen uitgebreide bestemmingsplanprocedure hoeft worden doorlopen. Daarom kiest ook Overbetuwe voor Flex, want dan kan in principe al komend jaar worden gebouwd en opgeleverd.

En die andere ladingen van het woord?
Die zitten in de woning zelf en ook daar heeft de tijd voor verandering gezorgd. Bij de eerste flexwoningen lag de nadruk echt op tijdelijk wonen. Dan ging het om containerwoningen of gestapelde bouwketen. Maar een flexwoning anno 2023 lijkt daar in niets meer op.

Wel gaat het om zogeheten modulaire bouw, woningen die in een fabriek worden gebouwd en ter plekke in elkaar worden gezet. Maar de kwaliteit van die woningen is zodanig dat ze eigenlijk niet meer van ‘gewone’ nieuwbouw te onderscheiden zijn. Al was het maar omdat de bouweisen voor flexwoningen gelijk zijn aan die van reguliere woningbouw.

Het zou dus zo maar kunnen dat de woningen ook na die vijftien jaar blijven staan.

Mag dat dan?
Ja, maar dan moet er tegen die tijd wel een volledige bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Nu is er voor flexwoningen gekozen omdat die procedure dan achterwege kan blijven en tempo kan worden gemaakt. Ter vergelijking, tussen de eerste spade in de grond voor nieuwbouwproject De Pas en het aanwijzen van De Pas als bouwlocatie zat twaalf jaar.

Wat willen ze op de Vinkenhof bouwen?
Het gaat om 130 flexwoningen, allemaal huur. Voor 65 gaat het om sociale huur (maximaal 808 euro per maand) en de andere 65 om middenhuur (1026 euro). De sociale huurwoningen komen in beheer bij Vivare, voor de middenhuurwoningen moet nog een partij worden gezocht.

Ook moet het gaan om een moderne wijk met groene ruimte, wateropvang en woningen voor starters, terugkerende oud-studenten, ouderen, statushouders en noodgevallen na een scheiding of huiselijk geweld.

Wat moet er nog gebeuren voor er wordt gebouwd?
Heel veel. Nu gaat het nog om een voorkeurslocatie. Gekozen omdat de grond al van de gemeente is en het terrein ruim genoeg lijkt voor 130 woningen. Als de gemeenteraad daar mee instemt moet er nog een hele batterij aan vervolgonderzoek worden gedaan. Archeologisch onderzoek, onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het plan.

Ook de vraag of er echt wel ruimte is voor 130 woningen moet nog worden beantwoord, al was het maar vanwege de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen op het terrein en de naastgelegen spoorlijn. En dan is er nog het inspraaktraject, over de locatie zelf (november dit jaar), maar ook over de daadwerkelijke invulling van het terrein en omgeving (eind dit jaar) als alle seinen definitief op groen staan.


De beoogde bouwloactie Vinkenhof, naast de nieuwbouw van het OBC aan de Bussel.