0481 376 529 hvob@outlook.com

Eerste Kamer wil toch huurbevriezing

3 juni 2020

De Eerste Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen om de eerder aangenomen motie Kox alsnog uit te voeren. In die motie vroeg de Eerste Kamer om dit jaar geen huurverhoging toe te passen omdat veel huurders door de Coronacrisis in financiële problemen zitten. Minister Ollongren houdt vast aan de maximale huurverhoging van 5,1%.

 

Door de coronacrisis is het voor veel huurders nog moeilijker geworden om de huur te kunnen betalen. 

Getty Images

Op 21 april nam de Eerste Kamer een motie aan van Senator Tiny Kox (SP), waarin de minister werd opgeroepen om via wet of overleg ervoor te zorgen dat er per 1 juli geen huurverhoging zou zijn. Om verhuurders te compenseren zou de verhuurderheffing in 2020 kunnen worden verlaagd. Op 2 juni riep Kox de minister naar de Eerste Kamer om uit te leggen waarom dat niet is uitgevoerd.

Noodzaak voor huurbevriezing

Senator Kox betoogde dat sinds zijn eerste motie de noodzaak voor huurbevriezing alleen nog maar duidelijker is geworden. Volgens onderzoek van het KWH zijn er 360.000 corporatiehuurders die zich zorgen maken of zij de huurverhoging wel kunnen betalen. Onderzoek van het Nibud laat zien dat 800.000 mensen al financieel klem zitten. Zij bezuinigen op allerlei andere zaken om de huur te kunnen betalen.

Signalen herkenbaar

De Woonbond herkent deze signalen. Al op 24 maart riepen wij minister Ollongren op om dit jaar geen maximale huurverhoging van 5,1% toe te staan. Wij krijgen heel veel noodkreten van huurders die woedend zijn dat zij in deze crisis een maximale huurverhoging op de mat vinden.

Verhuurders willen geen huurbevriezing

Minister Ollongren verdedigde zich in de Kamer door aan te geven dat ook de verhuurderkoepels Aedes en IVBN geen algemene huurbevriezing willen. Huurders kunnen zich bij hun verhuurder melden als ze in financiële problemen komen en vragen om een betalingsregeling. Ollongren gaf aan dat 0,5% tot 2% van de huurders dit heeft gedaan. Ook gaf ze aan in augustus te willen kijken naar de effecten van de huurverhoging op de betaalbaarheid.

Betalingsregelingen niet voldoende

De minister heeft vorige week ook overlegd met de Woonbond. Directeur Zeno Winkels heeft haar laten weten dat de betalingsregelingen niet voldoende zijn, omdat ze huurders geen zekerheid geven. Het is geen wettelijk recht, maar een gunst van de verhuurder. In een opiniestuk op Joop.nl(externe link) heeft Winkels het standpunt van de Woonbond uitgelegd. Minister Ollongren is wel gevoelig voor dit argument. Tegen de Eerste Kamer zei ze dat ze met de huurcommissie een meldpunt ontwikkelt waar huurders die zijn afgewezen voor een betalingsregeling zich kunnen melden. Het is niet duidelijk welke actie er vervolgens wordt ondernomen.

Nieuwe motie

De meerderheid van de Eerste Kamer was van mening dat minister Ollongren de motie van Kox niet goed had uitgevoerd. Alleen VVD en D66 verdedigden het beleid van de minister, maar moesten toegeven dat de regering een oproep van het parlement niet zomaar mag negeren. Er is een nieuwe motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om de eerdere motie alsnog uit te voeren. Hier wordt volgende week over gestemd.