0481 376 529 hvob@outlook.com

In veel gemeenten stijgt de afvalstoffenheffing. Daardoor stijgen de lokale heffingen voor huurders met gemiddeld 5,1%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die gemeentelijke heffingen in 40 grote gemeenten onderzocht.

Afvalstoffenheffing

 

Een van de gemeentelijke belastingen is de afvalstoffenheffing Getty Images

 

Huurders in die grote gemeenten betalen dit jaar gemiddeld 363 euro aan lokale heffingen, 18 euro méér dan vorig jaar. In 33 van de 40 grote gemeenten stijgen de lasten voor huurders. In vijf gemeenten blijven ze gelijk en in twee gemeenten (Assen en Arnhem) dalen ze juist.

Alle heffingen stijgen, maar afvalstoffen het meest

De afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld 5,9%. Naast afvalstoffenheffing betalen huurders in een deel van de gemeenten rioolheffing. Die belasting stijgt licht. De OZB –een lokale belasting die alleen huiseigenaren betalen– stijgt eveneens, maar niet zo sterk als de afvalstoffenheffing.

Stijging lokale heffingen drukt zwaarst op huurders

Omdat juist de afvalstoffenheffing zoveel duurder wordt drukt de stijging van de gemeentelijke heffingen zwaarder op huurders dan op huiseigenaren. Huiseigenaren in grote gemeenten gaan gemiddeld 4,3% meer betalen aan hun gemeente, huurders dus 5,1 %.

Cijfers over kleine gemeenten en waterschappen volgen later

Hoe de stijging uitpakt voor huurders in kleine gemeenten blijkt later dit jaar. Nadat alle overheden hun tarieven hebben vastgesteld verschijnt de Atlas van Lokale Lasten. Die biedt een compleet overzicht van wat huurders en huiseigenaren aan hun gemeente moeten betalen én wat zij moeten afdragen aan waterschap en provincie. Dat verschilt per gemeente sterk.

De Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten(externe link) en de Atlas van Lokale Lasten zijn uitgaven van  COELO, het Centrum voor Onderzoek en Economie van de Lagere Overheden(externe link).  Dat is een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.