0481 376 529 hvob@outlook.com

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. Het college van B&W heeft eind oktober met twee grote ontwikkelaars van woongebieden, BPD en Amvest, een akkoord op hoofdlijnen bereikt over het versneld ontwikkelen van het gebied ten zuiden en westen van de Groenestraat.
 
BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en krijgen een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Het bereikte akkoord vormt een belangrijke basis voor de verdere contractvorming en planvorming met deze partijen.
 
Eén van de doelen van dit nieuwbouwproject in het zuidoosten van Elst is het realiseren van meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens. De gemeente heeft daarom met de ontwikkelaars afgesproken dat 30 procent van de woningen bestemd zijn voor sociale huur en 20 procent voor ‘sociale koopwoningen’. Deze koopwoningen worden onder Nationale Hypotheekgarantie gebouwd en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere- en middeninkomens.
 
Wethouder bouwen en wonen Wijnte Hol: ‘Ook starters en mensen met lagere inkomens moeten de kans krijgen op een goede en mooie woning. De Pas biedt die mogelijkheid, en de bouw van deze nieuwe woonwijk is met het akkoord met BPD en Amvest nu daadwerkelijk in zicht gekomen. Daar ben ik blij om en trots op.’
 
Ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden dachten in 2019 al mee over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. BPD, Amvest en de gemeente legden dat vast in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.
 
Vervolg
Naar verwachting gaat het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk medio 2021 in procedure. Als alles volgens plan verloopt kan in 2022 worden gestart met de bouw en in 2028 de laatste woning worden opgeleverd.

Op de website vind u meer achtergrond informatie over het project.